Vállalkozói pályázatok

Vállalkozói

GINOP-4.1.3-19- Napelemes pályázat kis -és középvállalatok részére. JELENLEG FELFÜGGESZTVE

A vállalkozások költségeinek csökkentése és a versenyképesség növelése érdekében.

csere
A pályázat főbb jellemzői

A pályázat benyújtását megelőző 12 havi villamos energia fogyasztásnak megfelelő áram mennyiség előállítására képes napelemes rendszer létesítése támogatott, 5000-15000 kWh között. 5000 kWh éves fogyasztás alatt nem igényelhető a támogatás!

Ennek oka, hogy a támogatás a 1 és 3 millió forint közötti beruházásokra vonatkozik, ahol a támogatás effektív mértéke 200e Ft/ kW, tehát a 5 kW-os rendszer a legkisebb pályázható rendszer (5 kW  x 200 000 = 1 000 000), illetve efelett bármely rendszer 15 kW-ig

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Rendelkezésre álló forrás: 15.000.000.000 Ft

Támogatást igénylők köre

Mikro -kis és középvállalkozások:

Gazdálkodási formakód szerint: Kft., Rt., Egyéb szövetkezet, Kkt., Bt. és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, nonprofit kft, nonprofit részvénytársaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit betéti társaság.
Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Finanszírozással kapcsolatos információk

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke összege:

Egyéb információk:

Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Kérelmek benyújtása 2020. szeptember 30. 12:00 óráig lehetséges.
Kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
A nyilatkozat papír alapú, egyik példányát postai úton is be kell nyújtani.

A PÁLYÁZAT TELJES LEBONYOLÍTÁSÁT CÉGÜNK ELKÉSZÍTI.

SOLAR FACTOR – Legyen Önnek is napelemes rendszere!

Kapcsolat